Inspirativní školení projektového týmu

Realizace adaptačních opatření otevírají nové možnosti ve využití budov nebo venkovního prostoru

Inspirativní školení projektových týmů projektu

Všech 13 projektových týmů v rámci projektu se potkalo na školení v sídle Nadace partnerství a v jejich otevřené zahradě, která slouží současně jako vzdělávací a výukové centrum. Dvoudenní školení bylo zaměřeno na zavádění adaptačních opatření do praxe a nechyběly ani exkurze po konkrétních příkladech dobré praxe.

Adaptační opatření mohou snížit spotřebu energií nebo přírodních zdrojů. Mnohdy s sebou ale také přináší nečekané příležitosti pro rozvoj veřejného prostoru, zlepšují kvalitu života obyvatel obecně a zlepšují a rozšiřují možnosti trávení volného času.