Úvodní konference projektu je úspěšně za námi

Konference s názvem Cesta ke klimaticky odolnému kraji se zúčastnilo téměř 200 hostů

Hlavním tématem úvodní konference projektu LIFE COALA, která se konala v Ostravě ve čtvrtek 1. 12. 2022, bylo zhodnocení přípravy našeho regionu na klimatickou změnu.

Na konferenci byl oficiálně prezentován průzkum veřejného mínění obyvatel Moravskoslezského kraje Česká (ne)transformace 2022: Zaostřeno na Moravskoslezský kraj, jehož autorem je Institut 2050 a agentura STEM.

Představeny byly také zajímavé a inspirativní příklady dobré praxe z již zrealizovaných adaptačních opatření v Moravskoslezském kraji a příhraničního polského regionu. Právě ukazování dobré praxe, sdílení a výměna zkušeností realizátorů a řešitelů adaptačních projektů má nezastupitelnou úlohu. Adaptační opatření jsou bohužel stále opředeny mnoha mýty, předsudky, nepochopením a mnohdy i neochotou cokoliv měnit.

Mnoho opatření se ale již dnes běžně dělá, jen se o nich nemluví a vlastně ani mnoho neví. To je také hlavní důvod, proč vznikla celostátní soutěži Adapterra Awards, kterou pořádá jeden z partnerů projektu LIFE COALA Nadace Partnerství. Cílem této soutěže je zvýšení medializace a povědomí veřejnosti o zajímavých a inspirativních řešeních na poli adaptačních opatření. Proto Moravskoslezský kraj bude od příštího roku spolupořádat regionální soutěž Adapterrra Awards v našem kraji.

Konferenci pořádal Moravskoslezský kraj v rámci programu LIFE COALA

Akce proběhla pod záštitou ministryně životního prostředí České republiky Anny Hubáčkové.

Úvodní konference projektu je úspěšně za námi
Úvodní konference projektu je úspěšně za námi
Úvodní konference projektu je úspěšně za námi