Záznam z konference Cesta ke klimaticky odolnému kraji

Hlavním tématem konference byla příprava našeho regionu na projevy klimatické změny

Záznamy z konference LIFE COALA – Cesta ke klimaticky odolnému kraji

Projevy klimatické změny budou mít do budoucna stále větší vliv na náš dosavadní způsob života. Změnu klimatu není nutné vnímat jen jako hrozbu. Adaptace na změnu klimatu má potenciál se stát příležitostí pro rozvoji. Z pohledu realizací adaptačních opatření se přirozeným lídrem stává veřejná správa a samospráva.

Mnoho opatření se již běžně dělá, jen se o nich nemluví a vlastně ani mnoho neví. To je také hlavní důvod vzniku celostátní soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství. Cílem soutěže je zvýšení povědomí veřejnosti o zajímavých a inspirativních řešeních v rámci adaptačních opatření. A právě do 31. března 2023 probíhá nominace realizovaných projektů do 5. ročníku soutěže.

Na konferenci byly představeny také zrealizované inspirativní příklady dobré praxe z oblasti adaptačních opatření v Moravskoslezském kraji a v příhraničním polském regionu.

Současně zde byl také představen průzkum veřejného mínění obyvatel Moravskoslezského kraje Česká (ne)transformace 2022: Zaostřeno na Moravskoslezský kraj, jehož autorem je Institut 2050 a agentura STEM.

Konference, kterou pořádal Moravskoslezský kraj v rámci programu LIFE COALA, se konala v Ostravě 1. 12. 2022.

Akce se konala pod záštitou ministryně životního prostředí České republiky Anny Hubáčkové.

Úvodní konference projektu je úspěšně za námi
Úvodní konference projektu je úspěšně za námi
Úvodní konference projektu je úspěšně za námi