Zelená infrastruktura – online seminář v rámci programu IROP

Seminář pro žadatele k výzvám IROP, které byly vyhlášeny 9. března 2023

Řídicí orgán integrovaného regionálního operačního porgramu IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádají online seminář pro žadatele k 63., 64. a 65. výzvě IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2, které byly vyhlášeny 9. března 2023.

Cílem semináře je seznámit žadatele o podporu s konkrétními podmínkami výzvy, s jednotlivými podporovanými aktivitami včetně způsobilých výdajů a postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod.

Termín konání: čtvrtek 30.3. 2023 od 10:00 hod.
Seminář je zdarma, ale je nutné se do 29.3.2023 registrovat.