Poprawiaj z nami odporność klimatyczną regionu!

Projekt LIFE COALA odpowiada na potrzebę stawienia czoła zmianom klimatycznym w celu zwiększenia odporności klimatycznej regionu, poprawy jakości środowiska życia jego mieszkańców i wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Więcej o projekcie

Konferencja otwierająca w ramach projektu LIFE COALA

Konferencja: LIFE COALA – Droga do regionu odpornego na zmiany klimatu

Termin wydarzenia: 1 grudnia 2022 (czwartek)

Uczestnictwo w konferencji jest darmowe, ale konieczna jest rejestracja – program

Partnerami projektu LIFE COALA są

Moravskoslezský kraj
MSID
Moravskoslezské energetické centrum
MSIC
Ministerstvo životního prostředí
Slaskie.
Diamo
Karviná
Havířov
Orlová
Nadace partnerství – lidé a příroda
VŠB – Technická univerzita Ostrava
GiG Research Institute
Więcej o partnerach

O projekcie

Logo – Projekt LIFE COALA

Projekt LIFE COALA jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE

Projekt IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych), akronim LIFE-IP COALA, numer projektu LIFE20 IPC/CZ/000004, jest współfinansowany przez europejski program LIFE, Podprogram na rzecz klimatu