Poprawiaj z nami odporność klimatyczną regionu!

Projekt LIFE COALA odpowiada na potrzebę stawienia czoła zmianom klimatycznym w celu zwiększenia odporności klimatycznej regionu, poprawy jakości środowiska życia jego mieszkańców i wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Więcej o projekcie

Partnerami projektu LIFE COALA są

Moravskoslezský kraj
MSID
Moravskoslezské energetické centrum
MSIC
Ministerstvo životního prostředí
Slaskie.
Diamo
Karviná
Havířov
Orlová
Nadace partnerství – lidé a příroda
VŠB – Technická univerzita Ostrava
GiG Research Institute
Więcej o partnerach