Pilotní a demonstrační aktivity projektu

Aktivity projektu LIFE COALA budou inspirovat vlastními příklady dobré praxe

Pilotní a demonstrační aktivity projektu

Úspěšných realizací adaptačních opatření není nikdy dost... V rámci projektu jsou plánované také pilotní a demonstrační aktivity, které budou realizovány zejména na území partnerských měst v Havířově, v Karviné a v Orlové.

Cílem realizací těchto opatření je mimo jiné ukázat možnosti a způsoby řešení konkrétních a reálných opatření.

Plánované pilotní a demonstrační aktivity, u kterých právě probíhají přípravné práce, vám budeme postupně představovat a jako příklady dobré praxe je budeme dále prezentovat.


Aktivity projektu LIFE COALA

1. Adaptační opatření

2. Mitigační opatření

3. Podpora adaptace přírody a krajiny

4. Demonstrační a pilotní projekty