Potřebujete poradit nebo se chcete zapojit?

Ilustrační fotografie

Kontaktujte nás

Tomáš Karas

projektový manažer

Tomáš Karas vystudoval regionální rozvoj na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pracuje jako projektový manažer. U projektu LIFE COALA je téměř od samého začátku a aktivně se spolupodílel na přípravě projektu. Jako hlavní projektový manažer zodpovídá za celkové vedení, organizaci, řízení a naplňování cílů projektu.

Irena Owczarzyová

odborný garant

Irena Owczarzyová vystudovala Hornicko-geologickou fakultu na VŠB-TUO, obor zpracování a zneškodňování odpadů na Katedře environmentálního inženýrství. Hlavním odborným garantem projektu LIFE COALA se stala od roku 2022. Náplní práce hlavního odborného garanta je dohlížet na to, aby realizované aktivity projektu byly vždy v souladu s Adaptační strategií Moravskoslezského kraje.

Petr Bárta

finanční manažer

Petr Bárta vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TUO, obor management. Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pracuje jako ekonom. V roce 2021 se stal hlavním finančním manažerem projektu LIFE COALA. V rámci této pozice zodpovídá za finanční stránku projektu a průběžně sleduje čerpání finančních prostředků projektovými partnery.

Pavla Sokolovská

koordinátor aktivit projektu

Pavla Sokolovská vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. V současné době pracuje ve společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSID), který je jedním z partnerů projektu LIFE COALA. Od roku 2021 pracuje na pozici koordinátora aktivit projektu. Během svého pracovního života spolupracovala mimo jiné na řadě mezinárodních projektů zaměřených na ochranu krajiny, územní plánování a adaptaci území na dopady klimatické změny.

Petr Birklen

koordinátor aktivit projektu
E‑mail
birklen@msid.cz

Petr Birklen získal bakalářský titul na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a magisterské studium dokončil na Přírodovědecké fakultě Palackého Univerzity v Olomouci. Je členem představenstva ve společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSID), který je jedním z partnerů projektu LIFE COALA. U projektu LIFE COALA je od samého začátku a významně se podílel také na jeho přípravě. Své pracovní zkušenosti získal mimo jiné v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR nebo na Ministerstvu životního prostředí ČR, kde koordinoval první Strategii adaptace ČR na změnu klimatu. Je autorem nebo spoluautorem řady studií, strategií a projektů na téma řešení změny klimatu.