Vzniká regionální informační systém pro adaptace – RISA

RISA přinese důležité informace o území, o projevech klimatické změny a adaptačních opatřeních

Připravujeme spuštění regionálního informačního systému pro adaptace – RISA

V současné době pracujeme na tvorbě nového regionálního informačního systému pro adaptace – RISA.

Hlavní myšlenkou pro vznik tohoto systému je vytvoření prostoru, kde budou k dispozici potřebné a důležité informace o území Moravskoslezského kraje v oblasti adaptačních opatření a klimatické změny.

Součástí RISA bude také databáze příkladů dobré praxe, katalog adaptačních opatření a dále vědomostní a mapový portál.

Informační systém RISA bude dále fungovat i po ukončení projektu. O jeho spuštění vás budeme informovat.