Konference LIFE COALA – Cesta ke klimaticky odolnému kraji

Úvodní konference projektu LIFE COALA

Termín konání: čtvrtek 1. 12. 2022
Místo konání: Malý sál – Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
Účast na konferenci je zdarma, ale je nutné se registrovat.
Omlouváme se, kapacita konference je naplněna, již není možné se registrovat.

Projevy klimatické změny začínají být postupně nepřehlédnutelné a stále více ovlivňují náš dosavadní způsob života. Úspěšná adaptace na klimatickou změnu patří mezi největší výzvy současnosti. Změnu klimatu není nutné vnímat jen jako hrozbu, ale může být chápána jako příležitost pro rozvoj. Nezastupitelnou roli v tomto procesu má jak samotný kraj, tak také jednotlivá města a obce. Veřejná správa a samospráva se stává přirozeným lídrem a tahounem z pohledu realizací konkrétních adaptačních opatření. Je velmi důležité hledat a nacházet způsoby a možnosti, jak aktivně čelit klimatické změně a současně sdílet inspirativní příklady dobré praxe.

Pojďme společně najít cestu ke klimaticky odolnému kraji…

Konferenci pořádá Moravskoslezský kraj jako hlavní partner projektu LIFE COALA ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Akce se koná pod záštitou ministryně životního prostředí České republiky Anny Hubáčkové.

Program konference – čtvrtek 1. 12. 2022

časbod programu
8:45 hod.Registrace účastníků
9:30–9:45 hod.Úvod
 • Ivo Vondrák (hejtman, Moravskoslezský kraj)
9:45–11:15 hod.První blok prezentací
9:45–10:00 hod.Změna klimatu jako příležitost
 • Eva Volfová (náměstek člena vlády, Ministerstvo životního prostředí České republiky)
10:00–10:15 hod.Klimatická změna z pohledu Slezského vojvodství
 • Anna Bogusz (zplnomocněnec maršálka Slezského vojvodství pro strategii v oblasti klimatu a životního prostředí)
10:15–10:30 hod.Představení projektu LIFE COALA
 • Tomáš Karas (hlavní projektový manažer, Moravskoslezský kraj)
 • Petr Birklen (koordinátor aktivit projektu, Moravskoslezské Investice a Development, a. s.)
10:30–10:50 hod.Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje k tématům dekarbonizace a změny klimatu – výsledky průzkumu veřejného mínění v Moravskoslezském kraji a ve Slezském vojvodství v Polsku
 • Jan Krajhanzl (ředitel, Institut 2050)
10:50–11:05 hod.Dopad klimatické politiky na život obcí
 • Dan Jiránek (ředitel Sekce pro projekty a inovativní přístupy, Svaz měst a obcí)
11:05–11:15 hod.Diskuze
11:15–11:30 hod.přestávka
11:30–12:15 hod.Panelová diskuze – Stane se klimatická změna hybatelem změn v regionu?
 • Diskutující – Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav), Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin), Jan Hradecký (Ostravská Univerzita), Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), Jan Krajhanzl (Institut 2050), Jan Krkoška (Moravskoslezský kraj)
12:15–13:00 hod.oběd
13:00–14:30 hod.Druhý blok prezentací
13:00–13:10 hod.Představení Regionální Adapterra Awards
 • Martin Ander (vedoucí programů adaptace na změnu klimatu, Nadace Partnerství)
 • Jan Krkoška (náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj)
13:10–14:30 hod.Představení příkladů dobré praxe z Moravskoslezského kraje a příhraničního polského regionu
 • Flight Park Javorový – Dalibor Carbol (zakladatel parku)
 • Komunitní centrum Všichni spolu – Lucie Baránková Vilamová (Ostrava-Poruba)
 • Inovativní postupy zadržování vody v Beskydech – Miroslav Kubín (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
 • Kozmické ptačí louky – Marie Vavrečková (ekoložka)
 • Adaptační projekty města Rybnik a Katowice – Piotr Maslowski (Rybnik, Polsko) a Mariusz Skiba (Katowice, Polsko)
 • Adapterra Awards – přehled úspěšných projektů letošního ročníku celostátní soutěže – Martin Ander (Nadace Partnerství)
14:30–15:15 hod.Panelová diskuze – Od nápadu k realizaci…
 • Diskutující – Jan Birgus (Litultovice), Piotr Maslowski (Rybnik, Polsko), Jiří Novotný (Trojanovice), Martin Ander (Nadace Partnerství)
15:15–15:30 hod.Závěr a ukončení