Návštěva důlního areálu Makoszowy ve Slezském vojvodství

Projekt LIFE COALA podporuje sdílení zkušeností s transformací pohornické krajiny

Společná návštěva partnerů projektu důlního areálu Makoszowy ve Slezském vojvodství

Zástupci projektového týmu projektu LIFE COALA ze společnosti Moravskoslezské Investice a Development (MSID) a z Główného Instytutu Górnictwa z Katowic (GIG) společně navštívili polský důl SRK S.A. KWK Makoszowy.

Pro důlní areál Makoszowy připravuje GIG studii a analýzu využití ploch po ukončení těžební činnosti, které mají za cíl nalézt nejvhodnější scénáře pro rozvoj tohoto území. V současné době zde probíhají demolice nevyužívaných objektů, upravují se přilehlé pozemky a to včetně zásypu odkališť. Vizí do budoucna je zde vytvořit atraktivní a funkční prostor, který dokáže v souladu s udržitelností přilákat nejen investory, ale bude také schopen vytvořit podmínky pro aktivní odpočinek obyvatel.

Stejně jako polský GIG, tak i český MSID má s transformací pohornické krajiny bohaté zkušenosti a to díky realizaci programu POHO 2030. Společná návštěva území bývalého dolu, tak byla skvělou příležitostí ke sdílení zkušeností s přeměnou pohornické krajiny.