Portál MiSe Klima je oficiálně spuštěn. Do konce roku je ve zkušebním provozu!

Rozsáhlý a ambiciózní informační portál je již k dispozici

Portál MiSe Klima (miseklima.msk.cz) slouží všem, kteří hledají informace, plánují, rozhodují, investují, rekonstruují nebo provádějí klimatické opatření ve městech, volné krajině nebo na budovách (nejen) v našem regionu.

Spuštění informačního portálu je pomyslným vyvrcholení přípravné fáze projektu LIFE COALA . Portál je momentálně spuštěn v pilotním provozu.

Rádi bychom jeho obsah a funkce přizpůsobovali potřebám a požadavkům jeho uživatelů. Pokud s námi budete chtít na jeho tvorbě spolupracovat, kontaktujte prosím hlavního projektového manažera Tomáše Karase (e‑mail tomas.karas@msk.cz).

K dispozici je zatím katalog se 108 opatřeními s technickými popisy a informacemi o jejich financování, více než 100 inspirativních příkladů dobré praxe a téměř 80 metodik, dokumentů, publikací nebo studií.

Portál dále nabízí také část věnovanou vzdělávání., která má ambici se stát místem pro výměnu informací a zkušeností EVVO koordinátorů. Proto je zde budována databáze výukových materiálů a prezentací, kalendář enviromentálních akcí anebo mapa zajímaných míst pro exkurze nebo výlety pro školy. I zde jsou informace o vyhlášených dotačních titulech od různých poskytovatelů dotací a podpor pro. environmentální vzdělávání.

Portál vznikl díky týmu odoborníků z Moravskoslezského kraje, Moravskoslezských Investic a Developmentu, a. s., Moravskoslezského energetického centra, p. o. a také z. Ministerstva životního prostředí ČR.

Vznik a efektivní fungování portálu je významnou aktivitou projektu LIFE COALA, která ma za cíl spolu s bezplatným poradenstvím podporovat realizace klimatických opatření v našem kraji.

Moravskoslezský kraj ke spuštění portálu vydal také tiskovou zprávu.