Projekt LIFE COALA je semifinalistou letošního ročníku Cen SDGs

Projekt LIFE COALA bodoval v Cenách SDGs a to v kategorii Změna klimatu

Projekt LIFE COALA je semifinalistou letošního ročníku Cen SDGs

Náš projekt byl ve své kategorii podpořen odbornou porotou a zařadil se tak mezi 20 semifinalistů, ze kterých bude do konce srpna vybráno 5 finalistů. Postupující finalisté pak budou na začátku září prezentovat osobně své projekty před porotci v Praze. Vítězové Cen SDGs v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni 13. října 2022 v rámci slavnostního galavečera, který se uskuteční v Národním muzeu v Praze.

Do letošního již šestého ročníku Cen SDGs se do soutěže přihlásilo rekordních 326 projektů. Ceny vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti a jsou oceněním za naplňování globálních cílů OSN v České republice. V tomto roce se projekty přihlašovaly do osmi kategorií – Diverzita, rovnost a inkluze; Vzdělání, zdraví a kvalitní život; Inovace, technologie a energie; Rozvojová spolupráce, mír a partnerství; Cirkulární ekonomika; Změna klimatu; Mladý lídr a Ocenění Evropské komise. Každá kategorie má vlastní porotu složenou z nezávislých odborníků na daná témata.