Projekt oficiálně zahájil svou činnost

V úterý 26. 4. 2022 se konal první Řídicí výbor projektu LIFE COALA

Projekt oficiálně zahájil svou činnost

Řídicí výbor je hlavním schvalovacím, rozhodovacím a dozorovým orgánem projektu. Předsedou výboru byl jmenován náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

První řídicí výbor je z pohledu projektu LIFE COALA významným milníkem. Byla zde schválena základní pravidla řízení projektu, harmonogram jednotlivých činností a dílčích plánovaných aktivit.

Řídicí výbor projektu byl také příležitostí, kdy se poprvé společně a osobně setkali zástupci všech 13 partnerů projektu.