Veřejné projednání aktivit projektu v Havířově

Projekt LIFE COALA v Havířově

Veřejné projednání aktivit projektu v Havířově

V úterý 21. června 2022 byl projekt LIFE COALA poprvé veřejně představen v Havířově. Občanům města byly prezentovány jednotlivé aktivity projektu, které budou realizovány na území města Havířov.

Konkrétně se jedná o mapování hospodaření s dešťovou vodou na území města Havířov, analýza veřejné zeleně města zahrnující zpracování studie ve vybrané lokalitě oblasti Sorela v centrální části města, příprava na tvorbu plnohodnotného urbanistického prostoru na ulici Elišky Krásnohorské a vnitrobloku na ulici Vardasova a dále revitalizace důlních nádrží Sušánecké rybníky s tvorbou hodnotného přírodního prvku pro obyvatele města určeného nejen k odpočinku a krátkodobé rekreaci, ale také k výchově a zodpovědnému přístupu k otázkám ochrany životního prostředí.