Záznam diskuze: Modrozelená infrastruktura – příležitost pro biodiverzitu i obyvatele

Veřejná diskuze se konala ze 30. 11. 2023 ve FUTUREU v DOV v Ostravě

Přinášíme vám záznam veřejné dikuze s názvem Modrozelená infrastruktura – příležitost pro biodiverzitu i obyvatele na youtube Moravskoslezského kraje, která se konala v závěru roku 2023 v Ostravě.

Panelovou diskuzi, která se konala v rámci Česko-německého klimatického dialogu, spolupořádalo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem.

Panelovou diskuzi moderoval klimatolog Michal Žák a diskuze se zúčastnili tito hosté:

Záznam diskuze: Modrozelená infrastruktura – příležitost pro biodiverzitu i obyvatele