Radim Tolasz byl zvolen předsedou nově vzniklé Moravskoslezské klimatické aliance

Nulté přípravné setkání aliance proběhlo v Ostravě 10. 11. 2022

V ostravském Impact Hubu se konalo nulté přípravné setkání klimatické aliance. Součástí tohoto setkání byla také diskuze o tématech, kterým se má aliance na svých jednáních věnovat a která budou přínosná pro její členy.

Předsedou klimatické aliance byl zvolen Radim Tolasz, přední český klimatolog a národní kontakt pro Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC).

Moravskoslezská klimatická aliance je koalice partnerů spolupracujících v otázkách zvyšování klimatické odolnosti Moravskoslezského kraje. Partnerem alinace se může stát jakýkoliv subjekt na základě vyjádření zájmu a schválení ze strany Moravskoslezského kraje. Partneři mají v rámci aliance rovnoprávné postavení a partnerství je založeno na dobrovolné bázi.

Alinace je založena v rámci řešení projektu LIFE COALA a její trvání není časově vymezeno.