Moravskoslezská klimatická aliance

Spolu na cestě ke klimaticky odolnému kraji

Moravskoslezská klimatická aliance (MSKA) spojuje zástupce zájmových skupin z Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství (PL) v jednotném úsilí o zvyšování odolnosti našeho regionu vůči klimatickým výzvám. Jedná se o platformu sloužící k diskuzi a předávání zkušeností mezi členy. MSKA také pořádá pro své členy různé školení, workshopy a semináře.

Partnerství v Klimatické alianci je založeno na dobrovolnosti a rovnosti všech zúčastněných. Není omezeno časem a funguje pod záštitou Moravskoslezského kraje v rámci projektu LIFE COALA.

Poslání/Cíle

Témata klimatické aliance