Společně odolnější

Ilustrační fotografie

Moravskoslezská klimatická aliance

Aliance spojuje zástupce z různorodých zájmových skupin z Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství (PL) v jednotném úsilí o zvyšování odolnosti našeho regionu vůči klimatickým výzvám.

Jedná se o platformu sloužící k diskuzi a předávání zkušeností mezi členy. Partnerství v Klimatické alianci je založeno na dobrovolnosti a rovnosti všech zúčastněných. Není omezeno časem a funguje pod záštitou Moravskoslezského kraje v rámci projektu LIFE COALA.

Cíle aliance

  • Výměna zkušeností a dobré praxe napříč regionem
  • Prosazování společných zájmů v oblasti reakce na změny klimatu na regionální a národní úrovni
  • Podpora vzájemné spolupráce mezi samosprávami, podnikatelskými subjekty a organizacemi ve zvyšování klimatické odolnosti
Moravskoslezská klimatická aliance

Témata klimatické aliance

Energetika budov

Zelené fasády a zelené střechy

Komunitní energetika

Hospodaření s dešťovou vodou

Financování adaptačních opatření

Zeleň ve městě

Parkoviště včetně znečištění vod

Climate proofing

Dopravní infrastruktura

Vodní prvky na veřejnosti

Zásady zelených investic

Volná krajina

Green Deal

Adaptační opatření

Statut klimatické aliance

Ke stažení ve formátu PDF