Poradenství pro realizace adaptačních opatření

Pomoc s plánováním, výběrem, přípravou a realizací konkrétních opatření v Moravskoslezském kraji

/assets/akce/poradenstvi-life-coala-1.jpg

Jednoznačně se dá říci, že se neustále zvyšuje důraz na environmentálně odpovědné chování. Roste potřeba a tím i zájem o snižování energetické náročnosti budov, o efektivnější hospodaření s energiemi a nakládání s vodou, o stavebně technická opatření na budovách a ve veřejném prostoru, ofunkční zeleň, čistou mobilitu a podobně.

Na tyto potřeby reaguje náš projekt nabídkou bezplatného poradenství pro obce, města, příspěvkové organizace a také malé a střední podnikatele.

Více informací o poradenství včetně kontaktního formuláře najdete v sekci Poradenstvi.