Podpora malých a středních podnikatelů pokračuje

Končí cirkulární projekt CECI, na jehož aktivity navazuje LIFE COALA

V červenci 2023 končí projekt CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implemenatation), který je zaměřen na zvyšování povědomí o cirkulární ekonomice, inspirování občanů a podporu nových udržitelných služeb jako je sdílení, prodlužování životních cyklů produktů a jejich opětovné použití, opravy, repasování a renovace.

Jedním z partnerů projektu CECI je také Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s. (MSIC), které je současně partnerem projektu LIFE COALA, a díky tomu tak může pokračovat v některých započatých aktivitách a dále je rozvíjet. A právě jednou z těchto aktivit v rámci projektu LIFE COALA je poskytování poradenství malým a středním podnikatelům v oblasti adaptace na změnu klimatu. MSID v současné době poskytuje službu ENVI sken a navazující ENVI projekt, jejichž cílem je ve firmách optimalizovat a snižovat náklady v oblastech vodního hospodářství, energetiky a odpadu.

V rámci projektu CECI byly také organizovány ENVI ROADSHOW pro obce a města, jejichž hlavním cílem byla vzájemná výměna a sdílení zkušeností zástupců obcí a měst s udržitelností. Adaptace měst, obcí a jejich příspěvkových organizací na změnu klimatu je dále rozvíjena v projektu LIFE COALA a to v rámci poradenství, které poskytují další partneři projektu a to Moravskoslezské Investice a Development, a. s.Moravskoslezské energetické centrum, p.o. V rámci poradenství je současně možné získat informace o možnostech spolufinancování z národních a evropských zdrojů.

MSIC se v rámci projektu CECI také věnoval problematice REUSE center, kde dostávají druhou šanci knihy, nábytek, hračky, sportovní vybavení, dekorace, nádobí a jiné věci, které by jinak skončily jako odpad. V centru se umyjí, v případě potřeby vyspraví, vystaví a za symbolickou cenu prodají. Jak konkrétně funguje REUSE centrum v Ostravě se dozvíte ve videu.

Dalším příkladem cirkulární ekonomiky, tentokrát z oblasti módy, je charitativní second hand MOMENT, o.p.s. Lidé zde mohou odevzdat oblečení a věci, které již nenosí nebo nepotřebují, a výdělek z jejich následného prodeje putuje na dobročinné účely. V krátkém videu je představeno fungování MOMENTU.

Více o projektu CECI a ukázky dobrých praxí v angličtině