Udržitelnost vnímáme jako klíčové téma pro budoucí rozvoj a směřování firmy

Poradenství v oblasti realizace adaptačních opatření – zkušenost ostravské Černé Louky, s. r. o., s ENVI skenem

Bezplatné poradenství pro podporu a realizace adaptačních opatření v Moravskoslezském kraji patří mezi klíčové aktivity našeho projektu. Poradenství se zaměřuje jak na pomoc obcím, městům, příspěvkovým organizacím apod., tak také cílí na malé a střední podnikatele. A právě tomuto poradenství se v rámci projektu věnuje jeden z partnerů projektu – Moravskoslezské inovační cetrum Ostrava, a. s., (MSIC).

MSIC v současné době poskytuje službu ENVI sken a navazující ENVI projekt, jejichž cílem je ve firmách optimalizovat a snižovat náklady v oblastech vodního hospodářství, energetiky a odpadu.


O zkušenosti s konkrétní realizací ENVI skenu ve společnosti Černá louka s.r.o. se s námi podělil její jednatel Mgr. Jan Šumbera.

Jak jste se o ENVI Skenu dozvěděli?

Dlouhodobě se snažíme v našich projektech akcentovat témata související s udržitelností. Jedním z nich našich projektů je i odborné diskusní fórum E-Mobilita, kdy letos proběhl již jeho 3. ročník. A právě jednou z institucí, se kterou jsme navázali spolupráci, byla společnost MSIC, která nám ENVI sken a jeho možnosti představila.

Proč jste vůbec o ENVI Skenu uvažovali, jaké jsou hlavní důvody? Snaha nalézt úspory, nezatěžovat životní prostředí?

Jakmile se začnete hlouběji zajímat o enviromentální problematiku, začnou automaticky vyvstávat otázky, jak na tom vaše společnost s ekologickou zátěží vlastně reálně je? Co můžeme zlepšit? a tak podobně. K tomu všemu se také přidala energetická krize a to vše dohromady vyústilo v úvahy o restrukturalizaci energetického rozložení ve firmě. Jednou z nevětší energetické a tím pádem i finanční zátěže naší společnosti je provoz budovy pavilonu A, na kterou jsme se také v rámci hledání úspor zaměřili.

Co jste očekávali od ENVI Skenu a jaký byl výsledek? Měli jste představu, co jste chtěli ve vaší společnosti řešit?

Od ENVI skenu jsme očekávali komplexní pohled na jednotlivá pracoviště a budovy, které v rámci firmy spravujeme. Chtěli jsme se soustředit na vhodná energetická řešení, dále nás zajímalo také odpadové hospodářství a jak s tím vším dále pracovat.

Jak probíhala spolupráce se MSIC, jak to vše bylo časově náročné?

Na úvodní schůzce, která proběhla v prosinci 2022, jsme společně probrali, co vše bude obsahem ENVI skenu a jaké všechny informace budou potřeba pro jeho zpracování. Následně jsme začali sbírat a kompletovat potřebná data. Výhodou bylo, že hodně dat jsme již měli k dispozici, protože parametry např. energetické náročnosti jednotlivých pracovišť sledujeme dlouhodobě. Kolegové z MSIC nám byli k dispozici po celou tuto dobu. Výsledky jsme pak společně probrali na závěrečné osobní konzultaci v dubnu 2023.

Jak využijete výstupy z ENVI Skenu v rámci fungování vaší společnosti? Byl pro vás výstup z ENVI Skenu překvapivý?

V některých ohledech jsme byli lehce překvapeni, jako např. vysoká spotřeba vody v jednom z našich objektů. Ale vzhledem k dlouhodobému sledování pro nás celkový výsledek až takovým překvapením nebyl. Co nás však velmi zaujalo, byl návrh na zajištění energetické samostatnosti a to zkombinováním a propojením více technologií dohromady. Také je velmi příjemné, že ENVI sken nezahrnuje pouze „holá data“, ale také konkrétní tipy na řešení nebo kontakty na prověřené odborníky.

Je pro vás téma udržitelnosti v rámci vaší firmy aktuální, je možné udržitelnost vnímat také z pohledu konkurenční výhody?

Udržitelnost vnímáme jako klíčové téma pro budoucí rozvoj a směřování firmy. Faktem je, že stávající energetické požadavky naší společnosti jsou finančně velmi náročné a je potřeba hledat úspory a vhodná řešení připravená konkrétně na míru našemu prostoru, v němž se celoročně odehrávají eventy. Rádi bychom byli společností, která jde příkladem ve využívání chytrých technologií a řešení pro 21. století.

Je něco, co byste rád zmínil nakonec?

V rámci našich vlastních projektů považujeme za důležité ty, které se věnují tématu udržitelnosti z různého pohledu. Jedná se zejména o diskusní fórum E-Mobilita cílené na ekologizaci dopravy Moravskoslezského kraje, dále jsou to pak také projekty týkající se udržitelnosti v módním a textilním průmyslu ReFashion a ReFashanda. U všech těchto aktivit je cílem představit inovativní přístupy, možnosti jako sdílení, smart technologie, upcycling či recyklace a to vše s důrazem na lokální podporu místních podnikatelů.