Adaptační strategie pomohou vytvořit příjemnější prostor pro život

Projekt pomáhá s tvorbou adaptačních opatření osmi městům v našem kraji

Letošní první vlnu veder máme sice za sebou, ale je více než jisté, že určitě nebyla poslední. Právě častější a delší letní vedra spolu s obdobím dlouhotrvajícího sucha anebo přívalové deště patří mezi nejčastější projevy probíhající klimatické změny.

Zejména ve městech se dopady změny klimatu stále častěji promítají do každodenního života jeho obyvatel a současně je ve městech stále více zřetelný nový trend v chápání funkce zeleně a způsobu využívání veřejného prostoru. A právě to je přesně to, s čím může městům pomoci adaptační strategie.

Regionální rozvojová agentura MSID ve spolupráci s firmou ASITIS, s.r.o., v současné době pomáhá 7 městům (Třinec, Bílovec, Příbor, Bruntál, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek a Odry) se zpracováním jejich adaptačních strategií. Adaptační strategie pro město Orlová je již téměř hotová a shodou okolností jejím dodavatelem je také firma ASITIS.

Do procesu tvorby adaptačních strategií by měli být vždy zapojeni také samotní občané a to například prostřednictvím oblíbených pocitových map. Výstupy z pocitových map pomohou ve městech najít zranitelná nebo kriticky ohrožená místa, na které je potřeba se zaměřit a naopak místa vytipovaná jako funkční a příjemná začít chránit a dále rozvíjet.

"Našim cílem je vytvořit moderní a srozumitelné dokumenty, které na základě dat o zranitelnosti území a díky důkladnému prozkoumání procesů plánování rozvoje jednotlivých měst pomohou navrhnout možnosti jejich postupné adaptace na projevy změny klimatu. Zapojení obyvatel je klíčové a vítáme všechny, kteří se rozhodnou pomoci s přípravou plánu. A právě pocitové mapy nám pomáhají určit nejvíce zranitelná a kritická místa ve městě, která potřebují změnu. Další cenné údaje nám poskytuje také krátký dotazník, díky kterému získáváme inspiraci pro zlepšení kvality života v řešených městech a jsme schopni určit ty nejpotřebnější kroky," říká senior expert Štěpán Vizina z regionální rozvojové agentury MSID, která je partnerem projektu LIFE COALA.

Informace o dalších aktivitách projektu LIFE COALA.